Make your own free website on Tripod.com

  
 

PERANCANGAN STRATEGIK PKPSMJ 2008-2010

Matlamat Strategik

 

  • Meningkatkan kecemerlangan prestasi Peperiksaan Awam
  • Meningkatkan keberkesanan pengurusan organisasi
  • Meningkatkan tahap profesionalisma ahli PKPSMJ

 

Objektif Khusus

 

  • Meningkatkan kecemerlangan prestasi Peperiksaan Awam.
  • Pelaksanaan peperiksaan setara PMR dan SPM
  • Pelaksanaan Headcount
  • Meningkatkan keberkesanan pengurusan organisasi
  • Memantapkan kemahiran dan kualiti pengurusan
  • Meningkatkan Tahap Profesionalisme PKPSM
  • Memperkasakan sekolah melalui Sekolah Angkat PKPSMJ

 

   

KEMBALI

 


 

PKPSM NEGERI JOHOR
Komen/Cadangan Mengenai Laman Web: (Penyelenggara Web )
Hakcipta Terpelihara 2008 - Bahagian  ICT