Make your own free website on Tripod.com

  
 

Bil Perkara
1.

Sistem Disiplin Murid Versi 3.0 & Manual pengguna

2.
  1. Sistem Analisis Peperiksaan & Headcount (SAP & SAPHC)
  2. Sistem Aplikasi Peperiksaan SK Tahun 1-6.
  3. Sistem HeadCount SK Tahun 1-6.
  4. Sistem Aplikasi Peperiksaan Tingkatan 1,2 dan 3.
  5. Sistem HeadCount Tingkatan 1,2 dan 3.
  6. Sistem Aplikasi Peperiksaan Tingkatan 4 dan 5.
  7. Sistem HeadCount Tingkatan 4 dan 5.
3.
Sistem Tuntutan Elaun Petugas Peperiksaan (STeP) & Manual
4.
  1. Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS)
  2. School Base Oral Assesment (SBOA)
  3. Manual Pengguna
5.
Garis Panduan Penggunaan Borang A & B
6.
Borang SMS (A dan B)

 

 


 

PKPSM NEGERI JOHOR
Komen/Cadangan Mengenai Laman Web: (Penyelenggara Web )
Hakcipta Terpelihara 2008 - Bahagian  ICT