Make your own free website on Tripod.com

  
     
PERANCANGAN PKPSM JOHOR

 
 1. Mesyuarat bersama Jabatan/Majlis Permuafakatan - KS PPD 3/2006 pada 27.9.2006
 • Surat perlantikan jawatankuasa PKPSM
 • Jabatan akan mengesahkan sijil/surat sebagai 'endorsement' perlantikan sedia ada.
 • Setiap mesyuarat/program
 • Laporan bertulis hendaklah disampaikan kepada Pengarah/JPN.
 • Pengarah menimbulkan beberapa persoalan pada PKPSM dan meminta respon:
  • Apakah peranan konkrit PKPSM dalam mendukung Top 5? Wajarkah PKPSM berdiam diri tanpa mengambil sebarang inisiatif bagi membantu jabatan?
  • Sejauh manakah PKPSM mengembeleng tenaga bersama PPD diperingkat daerah dalam meningkatkan prestasi akademik.
  • PKPSM mesti ada mekanisme bagi mengesan hala tuju perubahan agar dapat memberi maklum balas yang positif atas setiap program/perancangan jabatan.
 1. Maklumbalas/kajian
  • Kesan Kursus Kepimpinan Instruksional ke atas Pengetua-pengetua.
  • "Pengetua-pengetua yang tidak menampakkan perubahan selepas menghadiri kursus perlu mengikuti kursus pemamtapan/pemulihan yang dijalankan dalam bentuk kursus motivasi atau sekadar sebagai kursus ulangan yang diajalankan di hotel-hotel."
 2. Projek / Program 2006/2007
  • Majalah Dalam Kelas.
  • Buku Catatan Mesyaurat Pengetua
   • Carta Organisasi
   • Visi, Misi dan Matlamat PKPSM
   • Takwim PKPSM 2007-03-08
  • Buku Rekod "Head Count 2007"

   

LAMAN UTAMA

 


 

PKPSM NEGERI JOHOR
Komen/Cadangan Mengenai Laman Web: (Penyelenggara Web )
Hakcipta Terpelihara 2008 - Bahagian  ICT